Föreläsare, lärare och workshop­ledare

Arbetsglädje, Positiv plattform, Lyckoforskning
Utvecklingsarbete för individ och grupp

Vägledare och coach

Livs- och karriärplanering inför studier eller arbete
Förändringssamtal
Personlig utveckling med glädje

Skrattinstruktör och folkhälsovetare

Kurser, kick-off, SKRATTYOGA, hälsofrämjande, välmående, stresshantering.
Medveten andning, medicinsk yoga.

Skolutveckling och lärande

Synligt lärande, Hatties skolforskning
Skolcoaching, konsult

Entreprenör och inspiratör

Företagande och omvärld, hållbarhet
Mentor, moderator, event
Ung Företagsamhet, kreativitet, affärsutveckling

Helen Thyrvin
MBA International Marketing
Masters degree in Education
Master studies Public Health
ICC coach
Ambassador Laughter Yoga International

helen@helhetstanken.se
+46 703 585 616